Concurs 2

1. Organizator - Tombola este organizată şi se desfăşoara de SC PROGES S.R.L. (denumită în continuare Organizator), societate comercială din Romania, Str. Nufărului nr. 90 Oradea, judeţ Bihor, având Codul Unic de Înregistrare RO6534725. Prin simpla participare, participanţii la Tombolă sunt de acord să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Tombolei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi facut public prin publicarea pe site-ul www.proges.ro începând cu data de 3 februarie 2011. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a îmbunătăţi sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca orice astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea modificărilor pe site-ul www.proges.ro.

2. Tema Tombolei - Tema tombolei va fi completarea unui formular, denumit formular calculaţie.

3. Descriere Tombolă - Tombola consta in completarea integrala a spatiului alocat datelor de contact si plasarea formularului în urna special amenajată  în fiecare magayin PROGES.

4. Perioada şi mediul de desfăşurare ale concursului - Concursul se va desfăşura în perioada 15 Iulie- 30 Septembrie 2011.

5. Condiţii de participare la concurs - La tombolă are dreptul să participe orice persoană fizică cu domiciliul stabil sau reşedinţa în România, cu vârsta minimă de 18 ani. Nu au dreptul să participe angajaţii companiei SC PROGES SRL, precum şi rudele de gradul întâi, soţii sau soţiile acestora. Prin participarea la tombolă se consideră acceptarea automată a intrării în baza de date de consumatori a companiei. Un participant se poate înscrie cu un număr nelimitat de formulare, dar o persoană poate câştiga un singur premiu în urma extragerii premiilor. Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi (tombolă) în data de 30 Iunie ce va avea loc în incinta magazinului PROGES, Oradea Str Nufărului, nr . 90. Pentru ca un formular să fie considerat valid trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii: să fie completate toate câmpurile cu privire la datele de contact de pe formular. Câştigătorii desemnati prin tragere la sorţi vor fi validaţi telefonic în termen de 5 zile lucrătoare şi li se vor da detalii privind acordarea premiilor ( la numărul de telefon existent pe  talon) şi fizic ( prin prezentarea actului de identitate). În plus, lista completă a caştigătorilor va fi afişată în magazinele PROGES. Dacă în intervalul de 5 zile lucrătoare de la extragerea căştigătorilor, aceştia nu vor putea fi contactaţi sau dacă ulterior contactării, în ziua ridicării premiilor nu vor putea face dovada documentelor solicitate, acesta va fi invalidat, iar premiul  va fi acordat unei rezerve, în ordinea extragerii efectuate.

6. Premii - Premiile constau în:

  • MARELE PREMIU: Voucher în valoare de 3000Ron ( voucherele nu pot fi preschimbate în bani şi se vor utiliza exclusiv în magazinele PROGES)
  • 2 Premii II: Voucher în valoare de 2000Ron ( voucherele nu pot fi preschimbate în bani şi se vor utiliza exclusiv în magazinele PROGES)
  • 3 Premii III: Voucher în valoare de 1000Ron ( voucherele nu pot fi preschimbate în bani şi se vor utiliza exclusiv în magazinele PROGES)
  • 20 Menţiuni – Voucher reducere 10% pentru marfa achiziţionată din magazinul PROGES ( cu excepţia produselor care fac obiectul unei alte promoţii).

7. Confidenţialitatea datelor personale - Conform legislaţiei în vigoare, Organizatorul are obligaţia de a face publice numele caştigătorilor şi premiile acordate acestora numai în scopurile acestui concurs. Participanţii îşi vor exprima acordul pentru procesarea datelor personale de către Organizatori într-o manieră legală şi numai în scopurile prezentului concurs. Participanţii vor putea solicita, în orice moment, Organizatorilor să şteargă, sau să modifice, înregistrările cu datele lor personale, pe care Organizatorii le păstrează în scopurile prezentului concurs.
De asemenea, Organizatorii se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra datelor personale ale participanţilor şi să nu le dezvăluie unei terţe părti fără consimţământul participanţilor, cu excepţia cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta prezentul Regulament Oficial şi a legilor în vigoare.